English

Insamlingsstiftelsen Shifo Àr en Àr en ideell organisation baserad i Stockholm

header arrow Created with Sketch.

Shifos Vision och MĂ„l

VÄr vision Àr en dag dÄ varken mammor eller barn dör eller lider av sjukdomar som gÄr att förebygga. VÄrt mÄl Àr att se till att alla mammor och barn nÄs av grundlÀggande hÀlso- och sjukvÄrd oavsett var de bor.

Vad vi gör för att nÄ dit

Vi stödjer utveckling, implementering och utvÀrdering av innovationer som förbÀttrar hÀlsan hos kvinnor och barn i omrÄden dÀr hÀlso- och sjukvÄrden som erbjuds inte möter de behov som finns.

Vi stödjer utbildning och utveckling av personal pÄ alla nivÄer inom hÀlsosektorn.

Vi tillhandahÄller infrastruktur och teknisk support för en hÄllbar utveckling av hÀlsosektorn.

Vi jobbar för att möjliggöra evidensbaserat beslutsfattande lÀngs hela vÄrdkedjan genom relevant och pÄlitlig data.

Vi vill öka allmÀnhetens medvetenhet om hÀlsofrÄgor i hela vÀrlden samt uppmuntra det globala samfundet att aktivt bidra till Shifos vision och ÀndamÄl.

Det viktigaste Àr att vi arbetar tillsammans - Genom att hjÀlpas Ät tror vi pÄ Shifo att vi kan lösa vilka problem som helst, och tillsammans med nyckelaktörer kÀmpar vi för att lösa de stora problemen genom att identifiera och ÄtgÀrda de smÄ.

Smart Paper Technology

HÀlso- och sjukvÄrden stÀlls dagligen inför utmaningar som leder till att kvinnor och barn inte fÄr tillgÄng till den vÄrd de har rÀtt till, t.ex. brist pÄ mediciner, ingen personal, trasig utrustning. Problem som gör att kvinnor och barn blir lidande och i vÀrsta fall dör av sjukdomar som skulle gÄtt att förebygga. Ett av grundproblemen till otillrÀcklig hÀlso- och sjukvÄrd Àr avsaknaden av korrekt och komplett data samt hÄllbara lösningar för elektronisk hÀlsoinformation.

Som ett svar pÄ dessa utmaningar har Shifo utvecklat Smart Paper Technology - en lösning som förenklar hur barn och mödrar registreras, datainsamling, dataanalys och anvÀndning av hÀlsodata frÄn klinik till nationell nivÄ.

Smart Paper Technology utvecklades för att:

Fungera överallt, oberoende av infrastrukturella begrÀnsningar pÄ kliniknivÄ sÄsom el, internet, sÀkerhet, teknisk support.
Alla som söker vÄrd ska kunna registreras och följas upp.
Systemet ska kunna generera 100% tillförlitlig data baserat pÄ WHOs Data Quality Review Toolkit.
Kliniker ska kunna arbeta med kontinuerlig kvalitetsförbÀttring baserat pÄ tillförlitlig och relevant data.
Kunna finansieras inom ramen för lÀnders befintliga budget.
Minska tidsÄtgÄngen för administrativa arbetsuppgifter för vÄrdpersonal med minst 50%.

Genom att SPT Àr en kombination av bÄde pappersbaserat och elektroniskt system gör detta att SPT kan börja anvÀndas direkt i det befintliga hÀlso- och sjukvÄrdssystemet dÄ inga infrastrukturinvesteringar krÀvs.

Patienthistorik samlas in pÄ Smart Paper Forms av vÄrdpersonalen. FormulÀren skannas pÄ distrikt eller regional nivÄ och krÀver ingen tillgÄng till elektricitet eller internet pÄ kliniknivÄ, vilket Àr en utmaning för mÄnga kliniker idag. Efter skanning, digitaliserar och kvalitetssÀkrar SPT den handskrivna informationen. I vissa fall krÀvs manuell kvalitetssÀkring av data och dÄ flaggar systemet dessa fall baserat pÄ specifika verifieringsregler. Lösningen genererar nödvÀndig hÀlsoinformation samt logistikrapporter, integrerar data till nationellt statistiksystem och uppmuntrar till dataanvÀndning pÄ klinik sÄvÀl som pÄ nationell nivÄ.

Framsteg hittills
Indikatorer i realtid tillhandahĂ„lls av Smart Paper Technology
Indikatorer i realtid

TillhandahĂ„lls av Smart Paper Technology

Barn som registrerats

1031433

Barn som Àr fullt immuniserade

218132

Barn som följts upp med SMS

295043

Följa och var med vÄr arbete i Uganda, Afghanistan, Gambia, och Kenya för att skapa hÄllbara och resilienta hÀlsosystem dÀr alla kan vara friska!

Hör vad vÄra partners har att sÀga

Afghanistan
The Gambia
Uganda
Afghanistan
Kenya

VĂ„ra partners

Coat of arms of Uganda Ministry of Health of Uganda and Local Governments
Coat of arms of Afghanistan Ministry of Public Health of Afghanistan and Provincial Health Offices
Coat of arms of The Gambia Ministry of Health & Social Welfare of The Gambia and Regional Health Offices
Coat of arms of The Gambia Ministry of Health of Kenya and County Health Offices

Vi hoppas du vill vara med och blir en del av Shifos vision.

Donera genom Shifos bankgironummer

900-4938

Klicka för att kopiera

Ange din e-postadress i meddelandefÀltet sÄ att vi kan informera dig om effekterna av din donation.