English

Robust informations och hälsosystem där varje person kan vara frisk

header arrow Created with Sketch.

Shifos Vision

Insamlingsstiftelsen Shifo är en är en ideell organisation stationerad i Sverige. Vår vision är en dag då ingen mamma eller barn dör eller lider av sjukdomar som går att förebygga.

Vad vi gör för att nå Shifos vision

Det sker små brister dagligen som hindrar kvinnor och barn från att få vård av kvalitet (t.ex. slut på medicin, ingen personal, trasig utrustning). Små dagliga problem byggs upp och bildar kriser som slutar med kvinnor och barn som lider och dör på grund av förebyggbara sjukdomar och vård med bristfällig kvalitet.

Det viktigaste är att vi arbetar tillsammans - vi på Shifo tror att så länge vi får med rätt partners så kan vi lösa vilka problem som helst, och tillsammans med nyckelaktörer kan vi lösa de stora problemen genom att identifiera och åtgärda de små.

Vi stödjer utveckling, implementering och utvärdering av innovationer som förbättrar hälsan för kvinnor och barn i områden där hälsotjänsterna som erbjuds inte möter behoven. För att göra det slår vi oss samman med regeringar, icke-statliga organisationer och multilaterala organisationer för att skapa en miljö för hållbar implementering och långvariga partnerskap för att identifiera och åtgärda brister med hjälp av pålitlig och relevant data och information.

Smart Paper Technology

Vi har utveklat Smart Paper Technology att ta oss ann de stora utmaningarna - bristen på sjukvårdspersonal; avsaknaden av korrekt och komplett data; och bristen på hållbara elektroniska hälsoinformatiklösningar - som hindrar oss från att nå varje moder och barn med hälsovård.

Smart Paper Technology utvecklades för att:

Fungera överallt, oberoende av infrastrukturella begränsningar på kliniknivå såsom el, internet, säkerhet, tekniska supportstrukturer.
Varje person som söker vård kan registreras och följas upp.
Systemet ska kunna generera 100% tillförlitlig data och externa utvärderingar visar att tillförlitligheten ligger mellan 98–100% baserat på WHOs Data Quality Review Toolkit.
Hälsokliniker ska kunna arbeta med kontinuerlig kvalitetsförbättring baserat på tillförlitlig och relevant data.
Kunna finansieras inom ramen för landets befintliga budget.
Minska den administrativa tidsåtgången för vårdpersonal med minst 50%.

Genom att kombinera delar från både pappersbaserade och elektroniska lösningar, kan SPT integreras direkt med existerande hälsosystem. Patienthistorik samlas in på Smart Paper Forms av vårdpersonalen. Formulären skannas på distrikt eller regional nivå och kräver ingen tillgång till elektricitet eller internet på kliniknivå, vilket är en utmaning för många kliniker idag. Efter skanning, digitaliserar och kvalitetssäkrar SPT den handskrivna informationen. I vissa fall krävs manuell kvalitetssäkring av data och då flaggar systemet dessa fall baserat på specifika verifieringsregler. Lösningen genererar nödvändig hälsoinformation samt logistikrapporter, integrerar data till nationellt statistiksystem och uppmuntrar till dataanvändning på klinik såväl som på nationell nivå.

Framsteg hittills
Indikatorer i realtid tillhandahålls av Smart Paper Technology
Indikatorer i realtid

Tillhandahålls av Smart Paper Technology

Barn som registrerats

330611

Barn som är fullt immuniserade

86689

Barn som följts upp med SMS

172908

Följa och var med vår arbete i Uganda, Afghanistan, Gambia, och Kenya för att skapa hållbara och resilienta hälsosystem där alla kan vara friska!

Vad våra partners säger

Afghanistan
The Gambia
Uganda
Afghanistan
Kenya

Våra partners

Coat of arms of Uganda Ministry of Health of Uganda and Local Governments
Coat of arms of Afghanistan Ministry of Public Health of Afghanistan and Provincial Health Offices
Coat of arms of The Gambia Ministry of Health & Social Welfare of The Gambia and Regional Health Offices
Coat of arms of The Gambia Ministry of Health of Kenya and County Health Offices

Vi hoppas du vill vara med och blir en del av Shifos vision.