Shifo lanserar rapport

MyChild Outreach hjälper åtgärda bristerna i leveransen av hälso- och sjukvård i utsatta område.

Läs mer
bli givare  :   bli månadsgivare  :  eller sprid budskapet

Vår vision är att nå en dag då inget barn dör eller lider av sjukdomar som går att förebygga 

Nedräkning för att uppnå visionen

   
13 år
00 månader
14 dagar
   

Tillsammans med våra partners har vi som mål att uppnå vår vision innan juni 2030.
I linje med Hållbara utvecklingsmål, arbetar världssamfundet för att uppnå visionen senast år 2030.

Shifo förbättrar barns hälsa genom att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i resursknappa länder. Vi gör det genom att implementera MyChild System för att säkerställa att:

Barn registreras för att ta emot den hälso- och sjukvård de har rätt till, och alla familjer blir berikade med rätt information om deras barns utveckling

Vårdpersonalen kan tillhandahålla högkvalitativ hälso- och sjukvård, och följa upp varje barn med rätt verktyg och arbetsprocesser

Nyckelaktörer har tillgång till relevant, tillförlitlig och aktuell information för att kunna identifiera svagheter i systemet och ytterligare stärka hälso- och sjukvårdssystemet

Framsteg

   

Realtid

indikatorer direkt från fältet

tillhandahålls av MyChild System

Barn som registrerats och följts upp
 
1 0 5 6 6 9
 
Barn som är fullt immuniserade
 
2 5 9 8 6
 
   
Afghanistan
Utveckling pågår
MyChild Card är anpassad till lokala behov i Afghanistan och implementeringen pågår i Mehterlam Distriktet

Röster från fältet

Indikatorer

100+

indicators generated by MyChild system
help us to identify the gaps and close them in the following areas:

 • Registrering av barn
 • Barns tillväxtkurva och nutrition
 • Rådgivning och utbildning för familjer (modern/vårdnadshavare)
 • Vaccinering
 • Vitamin A och avmaskning
 • Utdelning av LLIN (impregnerade myggnät för sängen)
 • Barn med särskilda behov
 • Vaccination status hos kvinnor i fertil ålder 
 • Familjeplanering, sexuella och reproduktiva rättigheter
 • Mödravård
 • HIV/PMTCT
 • Vårdcentralers prestanda
 • Prestanda på uppsökande verksamhet
 • Micro-problem 
Den fullständiga listan av indikatorer genererade av MyChild System finns att betrakta i Every Child Counts Report. 

Vi expanderar

If you work to improve maternal and child health indicators in any of these 62 countries, and would like to collaborate with us to implement MyChild system in your country/region, schedule a live demo to learn more about MyChild system and how we can partner together.
Nicaragua
Haiti
Guyana
Senegal
The Gambia
Guinea-Bissau
Islamic Republic of Mauritania
Republic of Sierra Leone
Liberia
Guinea
Mali
Côte d'Ivoire
Ghana
Togo
Burkina Faso
Benin
São Tomé and Príncipe
Nigeria
Republic of Niger
Cameroon
Republic of the Congo
Chad
Angola
Central African Republic
Democratic Republic
of the Congo
Lesotho
Zambia
Rwanda
Burundi
Sudan
South Sudan
Zimbabwe
Tanzania
Malawi
Mozambique
Kenya
Eritrea
Ethiopia
Djibouti
Comoros
Somalia
Madagascar
Yemen
Uzbekistan
Pakistan
Tajikistan
Kyrgyzstan
India
Nepal
Bhutan
Bangladesh
Myanmar
Lao PDR
Mongolia
Cambodia
Vietnam
Indonesia
North Korea
Papua New Guinea
Solomon Islands
Uganda
Afghanistan

Partners i utvecklingssamarbete

I samarbete med biståndsorganisationer och finansiärer, utvecklar Shifo nya metoder och verktyg som stärker och utökar mödra- och barnhälsovården i resurssvaga områden. Vårt samarbete med partners inom utveckling gör det möjligt för Shifo att implementera och utvidga MyChild System i de områden med störst behov.

Om du arbetar för att förbättra mödrars och barns hälsoförutsättningar, och skulle vilja samarbeta med oss i implementering av MyChild System i din arbetsregion/land, boka en demo för att få veta mer om MyChild System och hur vi kan samarbeta med varandra.