Vår vision är att nå en dag då inget barn dör eller lider av sjukdomar som går att förebygga 

Nedräkning för att uppnå visionen

   
12 år
09 månader
18 dagar
   

Tillsammans med våra partners har vi som mål att uppnå vår vision innan juni 2030.
I linje med Hållbara utvecklingsmål, arbetar världssamfundet för att uppnå visionen senast år 2030.

Framsteg

   
Realtid indikatorer direkt från fältet

tillhandahålls av MyChild System

Barn som registrerats och följts upp
 
1 3 5 1 6 9
 
Barn som är fullt immuniserade
 
3 4 9 1 0
 
   
Röster från fältet
Familjer med barn
Vårdpersonal
Beslutsfattare
Våra partners

Partners i utvecklingssamarbete

I samarbete med biståndsorganisationer och finansiärer, utvecklar Shifo nya metoder och verktyg som stärker och utökar mödra- och barnhälsovården i resurssvaga områden. Vårt samarbete med partners inom utveckling gör det möjligt för Shifo att implementera och utvidga MyChild System i de områden med störst behov.

Om du arbetar för att förbättra mödrars och barns hälsoförutsättningar, och skulle vilja samarbeta med oss i implementering av MyChild System i din arbetsregion/land, boka en demo för att få veta mer om MyChild System och hur vi kan samarbeta med varandra.

Vi expanderar

Om du arbetar för att förbättra mödrars och barns hälsa i något av dessa länder, och skulle vilja samarbeta med oss för att implementera MyChild System i ditt land/region, boka en demo för att få veta mer om MyChild System och hur vi kan samarbeta.
Nicaragua
Haiti
Guyana
Senegal
The Gambia
Guinea-Bissau
Islamic Republic of Mauritania
Republic of Sierra Leone
Liberia
Guinea
Mali
Côte d'Ivoire
Ghana
Togo
Burkina Faso
Benin
São Tomé and Príncipe
Nigeria
Republic of Niger
Cameroon
Republic of the Congo
Chad
Angola
Central African Republic
Democratic Republic
of the Congo
Lesotho
Zambia
Rwanda
Burundi
Sudan
South Sudan
Zimbabwe
Tanzania
Malawi
Mozambique
Kenya
Eritrea
Ethiopia
Djibouti
Comoros
Somalia
Madagascar
Yemen
Uzbekistan
Pakistan
Tajikistan
Kyrgyzstan
India
Nepal
Bhutan
Bangladesh
Myanmar
Lao PDR
Mongolia
Cambodia
Vietnam
Indonesia
North Korea
Papua New Guinea
Solomon Islands
Uganda
Afghanistan